• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการและให้ปฐมโอวาท แก่นักศึกษา ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes