คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการและให้ปฐมโอวาท แก่นักศึกษา ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes