คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสตรีทุ่งสง

ที่เข้าร่วมทำกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง 923

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes