คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

ประกาศงดการเรียนการสอน
เนื่องด้วยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2558