คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมประชุมเสวนาการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชม ประจำปี 2560

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่