คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ และสานสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ณ ลานกิจกรรม อาคาร 9

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes