• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการสื่อสารสร้างสรรค์ จรรโลงภาษา พัฒนาทักษะ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการสื่อสารสร้างสรรค์ จรรโลงภาษา พัฒนาทักษะ ครั้งที่ 2

ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes