กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล Sci-Tech ฟันรัน ครั้งที่ 1