• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

โดยมีคุณภูภัฏ ยกทวน ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้

ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes