คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

โดยมีคุณภูภัฏ ยกทวน ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้

ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes