• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

พิธีมอบหมวกกันน็อค

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานมอบหมวกกันน็อค ในกิจกรรมประกวดคำขวัญ

"รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค" ณ ห้องประชุม 922

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail