เดินเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมเดินเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ ณ สนามหน้าอำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail