พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ณ ลานกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 9

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes