ภาพบรรยากาศการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย "ศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่ 10"

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes