คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  อาจารย์สุขกมล รัตนสุภา อาจารย์จากสาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับ "รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์" หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพเเละศิลปะการพูด รุ่น 563 จากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพเเละศิลปะการพูด ณ โรงเเรมเเอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

Who's online

There are currently 0 users online.