คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5ส Plus&Big Cleaning Day ณ ลานกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 9

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่

Who's online

There are currently 0 users online.