• ภาษาไทย
  • English
หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่ง พนักงานดูแลงานแผนกการเพาะเห็ด สาขาพืชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ตามเอกสารแนบ)

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 10/18/2018 - 08:54

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่ง พนักงานดูแลงานแผนการเพาะเห็ด สาขาพืชศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา (ตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ: PDF icon CCF_000015.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 10/12/2018 - 09:57

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา (ตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานดูแลทำความสะอาดอาคาร สาขาสัตวศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 10/12/2018 - 09:52

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานดูแลทำความสะอาดอาคาร สาขาสัตวศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 10/11/2018 - 11:06

                วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน  สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 10/11/2018 - 11:01

             วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 10/11/2018 - 11:00

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (ป.ตรี 6 ปี) สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 10/02/2018 - 15:05

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1อัตรา

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 09/28/2018 - 14:16

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา  สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 09/25/2018 - 09:15

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อัตราเงินเดือน 7,800 บาท จำนวน 6 อัตรา

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง สำนักงานวิทยาเขตตรัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

วัน - เวลา รับสมัคร                     24 – 28 กันยายน 2561 (ในวัน-เวลา ราชการ 08.30 – 16.30 น.)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก     วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรับสมัคร.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, September 25, 2018 - 09:15 to Thursday, November 29, 2018 - 09:15

รับสมัครงาน-ตรัง: รายชื่อ ผู้ผ่านการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 09/25/2018 - 09:11

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้างทั้งหมด
เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ งานการคลัง
อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

 • หลักค้ำประกันสัญญาตามตำแหน่งดังนี้

               1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย                          จำนวน  4,680 บาท/คน

               2. ตำแหน่งพนักงานขับรถ                                              จำนวน  6,120 บาท/คน

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาาศผลการพิจารณาครั้งที่ 2.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, September 25, 2018 - 09:15

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง จ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานทางด้านภาษา จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 09/21/2018 - 16:45

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง จ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานทางด้านภาษา จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon IMG_0001.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 09/21/2018 - 14:00

ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา

รายละเอียดตามแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon IMG.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: รายชื่อ ผู้ผ่านการพิจารณาจ้างเหมาบริการ

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 09/17/2018 - 13:43

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจ้างเหมาบริการ

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้างทั้งหมด
เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ งานการคลังอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

 • หลักค้ำประกันสัญญาตามตำแหน่งดังนี้

สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

1. พนักงานทำความสะอาด(อาคาร) ผู้ปฏิบัติงานเกษตร                                   จำนวน 4,320 บาท/คน
พนักงานทำความสะอาด(หอพัก) เจ้าหน้าที่ภาคสนาม เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(ประจำศูนย์ศึกษาธรรมชาติ)  เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด      ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป 
2. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป                                                 จำนวน  4,740 บาท/คน
3. พนักงานขับรถขยะ                                                จำนวน  5,724 บาท/คน
4. พนักงานขับรถเครื่องกล                                          จำนวน  6,120 บาท/คน
5. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา                                      จำนวน  8,304 บาท/คน

สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป, ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                          จำนวน  2,505 บาท/คน
  ผู้ปฏิบัติงานประมง, ผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์, ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารบ่อพักฟื้นสัตว์น้ำขนาดใหญ่         
 2. ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารแสดงความสามารถสัตว์น้ำ          จำนวน  2,756 บาท/คน

สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

1. เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านการโรงแรมฯ      จำนวน  4,152 บาท/คน
2. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านการโรงแรมฯ                    จำนวน  4,152 บาท/คน
3. เจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา                                                     จำนวน  4,152 บาท/คน

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

1. ตำแหน่งพนักงานประมงพื้นฐาน                                   จำนวน  4,740 บาท/คน
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จำหน่ายผลผลิต                               จำนวน  4,740 บาท/คน

สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา

      1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำโครงการ                              จำนวน  9,000 บาท/คน

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผลการพิจารณา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, September 17, 2018 - 13:30 to Wednesday, October 31, 2018 - 13:30

รับสมัครงาน-ตรัง: รายชื่อ ผู้ผ่านการพิจารณาจ้างเหมาบริการ

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 09/17/2018 - 13:43

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจ้างเหมาบริการ

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้างทั้งหมด
เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ งานการคลังอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

 • หลักค้ำประกันสัญญาตามตำแหน่งดังนี้

สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

1. พนักงานทำความสะอาด(อาคาร) ผู้ปฏิบัติงานเกษตร                                   จำนวน 4,320 บาท/คน
พนักงานทำความสะอาด(หอพัก) เจ้าหน้าที่ภาคสนาม เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(ประจำศูนย์ศึกษาธรรมชาติ)  เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด      ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป 
2. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป                                                 จำนวน  4,740 บาท/คน
3. พนักงานขับรถขยะ                                                จำนวน  5,724 บาท/คน
4. พนักงานขับรถเครื่องกล                                          จำนวน  6,120 บาท/คน
5. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา                                      จำนวน  8,304 บาท/คน

สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป, ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                          จำนวน  2,505 บาท/คน
  ผู้ปฏิบัติงานประมง, ผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์, ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารบ่อพักฟื้นสัตว์น้ำขนาดใหญ่         
 2. ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารแสดงความสามารถสัตว์น้ำ          จำนวน  2,756 บาท/คน

สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

1. เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านการโรงแรมฯ      จำนวน  4,152 บาท/คน
2. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านการโรงแรมฯ                    จำนวน  4,152 บาท/คน
3. เจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา                                                     จำนวน  4,152 บาท/คน

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

1. ตำแหน่งพนักงานประมงพื้นฐาน                                   จำนวน  4,740 บาท/คน
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จำหน่ายผลผลิต                               จำนวน  4,740 บาท/คน

สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา

      1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำโครงการ                              จำนวน  9,000 บาท/คน

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผลการพิจารณา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, September 17, 2018 - 13:30 to Wednesday, October 31, 2018 - 13:30