คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

ข่าวกิจกรรม Activity

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ที่ไปนิเทศสหกิจศึกษา

และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจ โดยได้รับเกียรติจากคุณเอกราช แก้วเขียว

หัวหน้าฝ่าย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย

ณ ห้องประชุมโดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 อ.สิริรัตน์ ทองรอด รองหัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทย รวมทั้งบุคลากรและนักศึกษา

ได้ให้การต้อนรับและบริการวิชาการแก่คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เข้าศึกษาดูงานเรื่องการทำยาหม่องไพลสำหรับการนวดเท้า ณ สาขาการแพทย์แผนไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes

ประชุมเตรียมงาน"เดิน-วิ่ง Sci-Tech ฟันรัน ครั้งที่ 1"

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes

มื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์

ณ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานมอบหมวกกันน็อค ในกิจกรรมประกวดคำขวัญ

"รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค" ณ ห้องประชุม 922

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับ กรรมการบริหาร

จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ณ ห้อง ประชุม 922 และเข้าเยี่ยมชม ดูงานสาขาการแพทย์แผนไทย

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา และผู้ฝึกสอน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

และโรงเรียนขลุงวิทยา จังหวัดจันทบุรี ณ ลานกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดกิจกรรม ผู้บริหารพบปะนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ประกอบ ศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

เป็นประธานเปิดโครงการเรียงร้อยภาษา สำนึกค่าพลังงาน

ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail

Pages

Who's online

There are currently 0 users online.