คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

ข่าวกิจกรรม Activity

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น.  ผศ. ไพลิน บุญลิปตานนท์ , ผศ.สุพจน์  นาคฤทธิ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ทุ่งใหญ่  

พบปะนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อชี้แจง แนวทางการดำรงชีวิต  และเป้าหมายในการสำเร็จการศึกษา

และพบปะกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา

วันที่  2 พฤศจิกายน เวลา 9.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ ทุ่งใหญ่ 

ร่วมด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ทุ่งใหญ่ ร่วมพีธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 น. รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรม "บอกรักพ่อ" ที่พร้อมใจกันใช้โทรศัพท์มือถือเปิด แอฟไฟฉาย แล้ววาดเป็นรูปหัวใจล้อมรอบเลข ๙ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยผู้ออกแบบแนวคิดและบันทึกภาพ โดย อ.ประเสริฐ นนทกาญจน์ ณ บริเวณหน้าอาคารโดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ผศ.ประกอบ ศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านกระบวนการวิทยาศาสตร์

และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ณ ห้อง 923 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรู้

ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา

ณ ห้องประชุม 922 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมประชุมเสวนาการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชม ประจำปี 2560

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ผศ.ประกอบ ศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส PLUS (ภายนอก) ณ ห้องประชุม 922

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ทุ่งใหญ่ เป็นวิทยากรในการสอนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้าน Scitech

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ และผู้ที่สนใจได้เข้ามาร่วมกิจกรรม ที่ทางคณะฯ

ได้จัดนิทรรศการเพื่อเป็นการแนะนำให้รู้จักกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

และสร้างความร่วมมือในการนำนักเรียนนักศึกษา สู่การประกอบอาชีพในสาขาที่หลากหลายในอนาคต

ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes

Pages

Who's online

There are currently 0 users online.