คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

ข่าวกิจกรรม Activity

รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน

เปิดกิจกรรมเพิ่มสมรรถนะด้านภาษาและการสื่อสาร TOEIC และ RMUTSV Test แก่นักศึกษา

ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ณ สาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5ส Plus&Big Cleaning Day ณ ลานกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 9

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail

มื่อวันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

เป็นประธานในพิธีเปิดและต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ระดับชั้น ม.ต้น

ที่เข้าร่วม โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม 922 ชั้น 2

yesรูปภาพเพิ่มเติมmail

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการวันครู ครั้งที่ 6 ครูสร้างคน สร้างชาติ ด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั้งแผ่นดินทั่วหล้า บูชาครู  โดยมี ผศ.รุจา ทิพย์วารี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ครูอาวุโสประจำการ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "คุรุราชา ครูของแผ่นดิน" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุขกมล รัตนสุภา เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail

ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของแด่ผู้ประสบภัย ในพื้นที่อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรโรจน์ บัณฑิตพิสุทธิ์

อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุ่งใหญ่
ชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตัน
astec Pattaya Badminton Wawasdee Cup 2016
รุ่น MS 55-59  และ MD 55-59
เมื่อวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2559
ณ Eastern National Sports Training Center
Pattaya Sports Statium จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ผศ.ประกอบ ศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

เป็นประธานเปิดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ให้แก่นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1

ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการและให้ปฐมโอวาท แก่นักศึกษา ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสตรีทุ่งสง

ที่เข้าร่วมทำกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง 923

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes

Pages

Who's online

There are currently 0 users online.