คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

ข่าวกิจกรรม Activity

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555

วันที่ 18-19 กันยายน 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการพัฒนาบุคลากรลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วันที่ 27 สิงหาคม 2556

การแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 8 "ดอกเสม็ดเกมส์"

18-24 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 6 วันที่ 14-16 สิงหาคม 2556

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา วันที่ 15 กรกฎาคม 2556

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ขอเชิญร่วมงาน  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2556 enlightened

surpriseพบกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมายsurprise

yes การจัดแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ มากมาย

yes การแข่งขันประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันทักษะต่าง ๆ

yes ฟังการเสวนาและประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

enlightened พบกันที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่enlightened

mail สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.075-773336-7

Pages

Who's online

There are currently 0 users online.