คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

ข่าวกิจกรรม Activity

ภาพบรรยากาศการแข่งขันการพูดทางด้านวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่

ภาพบรรยากาศการแข่งขันการโต้วาทีทางด้านวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่

ติดตามและประเมินความก้าวหน้างานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail

งานประชุมเครือข่ายการผลิตกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560

ณ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

yesดูรูปเพิ่มเติมmail

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมการทำเอกสารประเมินการปฏิบัติราชการแบบออนไลน์ โดยมี อ.สราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมโดม อาคาร 9 ชั้น 4

yesดูรูปเพิ่มเติมmail

ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2560 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์แป้งสาคูแบบครบวงจร กิจกรรมย่อยที่ 5 การผลิตไม้เทียมจากกากสาคู โดยมี ผศ.จุฑาทิพย์ อาจชมภู เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้เทียมจากกากสาคู

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail

Pages

Who's online

There are currently 0 users online.