กิจกรรม/กำหนดการ

Activities/Schedule

เข้าร่วมงาน
ชมนิทรรศการ

ชมนิทรรศการ

แข่งขันทักษะ
ประกวดโครงงาน

ประกวด แข่งขัน

เล่นเกม กิจกรรมฐาน
ลุ้นรับของรางวัล

ฐานเรียนรู้

แผนที่แข่งขันทักษะ
และนิทรรศการ

แผนที่จัดงาน


ลงทะเบียน

Register

01

เข้าร่วมชมงาน
เป็นหมู่คณะ

02

เข้าร่วมการประกวด
แข่งขัน

03

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์
เกียรติบัตร
ประมวลภาพถ่าย

Photo
ติดต่อ/สอบถาม

Contact/Infomation
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

  • เลขที่ 109 หมู่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
  • 0 7577 3336-7
  • 0 7577 3338

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช