คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับ

 

 

 

Vice Dean for Administration and Planning

Assist.Prof.Patcharin Nualsritong

E-mail : nsritongp@gmail.com

 

Deputy Dean for Administration and Planning

Mr.Saranpong Nooyimsai

E-mail : saranpong_n@hotmail.com

Procurement Section

Mrs.Raveewan Inchuai

E-mail : -

Finance and Account Section

Mrs.Nongradee Rattanaburee

E-mail : side_rattanaburee@hotmail.com

Personnel Section

Mrs.Kanyapat Kaewprapak

E-mail : kotchakorn_thum@hotmail.com

Policy and Planning Section

Miss.Watsika Sornpradit

E-mail : -

Public Relations and Information Technology Section

Miss.Fonthip Krainara

E-mail : Naamfon_NF_22@hotmail.com