• ภาษาไทย
    • English

รอบรับตรงอิสระ รอบ 3.2 ระดับปวช./ปวส.

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส. รอบรับตรงอิสระ รอบ 3.2
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 - 20 มีนาคม 2564