• ภาษาไทย
    • English

โครงการระบบบริหารจัดการน้ำ การเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการระบบการบริหารจัดการน้ำการเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT

โดยมี ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติกล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ

ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน และโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

จากสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร์ ฟาร์มเห็ดเขาหมาก อำเภอร่อนพิบูลย์ ฟาร์มผักกสลัดคุณครู อำเภอนาบอน และบริษัทไทยเทคโซน จำกัด

มีระยะเวลาในการโครงการจำนวน 3 วัน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ ไสใหญ่

ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่นี่