• ภาษาไทย
    • English

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/ตัวอักษรสัญลักษณ์/ถ่ายภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คนที่มีไอเดียบรรเจิดมาระเบิดพลังร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
ตัวอักษรสัญลักษณ์ และภาพถ่าย 
“Science and Technology Design Contest”
ชิงทุนการศึกษารวม 5,000 บาท
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2563 
https://bit.ly/2T6D9ET
ส่งผลงาน 28 กุมภาพันธ์ 2564 
รายละเอียดเพิ่มเติม>> http://scitech.rmutsv.ac.th 

yes คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครประกวดแข่งขัน