• ภาษาไทย
    • English

พิธีไหว้ครูและครอบครูแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สาขาการแพทย์แผนไทย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม