• ภาษาไทย
    • English

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 922 อาคาร 9

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

mailhttps://www.facebook.com/pg/ScitechRMUTSV/photos/?tab=album&album_id=3565588180152543mail