• ภาษาไทย
    • English

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒