• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS) Online RMUTSV

สำหรับผู้สอน ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

https://www.facebook.com/pg/ScitechRMUTSV/photos/?tab=album&album_id=3420804971297532