• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 พบอาจารย์ที่ปรึกษา

ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กำหนดจัดกิจกรรมนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 พบอาจารย์ที่ปรึกษา

เพื่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้แนะนำทางด้านวิชาการเกี่ยวกับกับหลักสูตร วีธีการเรียน และเรื่องอื่นๆ ที่เกียวข้อง

https://www.facebook.com/pg/ScitechRMUTSV/photos/?tab=album&album_id=3399363023441727