สิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชน

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.พนม อินทฤทธิ์ อาจารย์รุ่งโรจน์ จีนด้วง และนายพิชัยคุณชล ได้ร่วมมอบเครื่องแยกเนื้อตาลโตนดสุกเพื่อการผลิตระดับชุมชน ซึ่งเป็นผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ โดย ผศ.พนม อินทฤทธิ์ ได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร ประจำปี 2562 จาก สนง.ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี(อว.) ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมัน มอบให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาลโตนด โหนด นา เล เพื่อนำไปใช้ในการผลิตต่อไป

yesดูรูปเพิ่มเติมmail