พิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562

พิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562 วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ดูรูปเพิ่มเติม