พิธีวางพวงมาลา #วันปิยมหาราช

ในวันพุธ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำโดย รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ณ ลานพระบรมรูปรักชกาลที่ ๕ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา เทศบาลเมืองทุ่งสง

ดูรูปเพิ่มเติม