พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562

ดูรูปเพิ่มเติม