พิธีถวายพานพุ่มสักการะ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

พิธีถวายพานพุ่มสักการะ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

รูปเพิ่มเติม