• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

พิธีน้อมเกล้าถวายพระพร

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ดูรูปเพิ่มเติม