• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโดม อาคาร 9 ชั้น 4

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดูรูปเพิ่มเติม