• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการสร้างเครือข่ายจัดทำข้อตกลงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยภายในประเทศ

โครงการสร้างเครือข่ายจัดทำข้อตกลงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยภายในประเทศ 

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-10 มิถุนายน 2562

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่