• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ จรรโลงภาษา พัฒนาทักษะ ครั้งที่ 8

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. อาจารย์ชริยา นนทกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ จรรโลงภาษา พัฒนาทักษะ ครั้งที่ 8 ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4 อาคาร 9

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่