• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

พิธีน้อมเกล้าถวายพระพร

พิธีน้อมเกล้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ในวันอังคาร ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่