• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการปัจฉิมเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโดม อาคาร 9 ชั้น 4

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่