โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กล่าวให้โอวาทและเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่