• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการจัดบูธด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

สาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดโครงการจัดบูธด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

smileyดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่smiley