ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 อ.ชริยา นนทกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ณ ห้องประชุมโดม อาคาร 9 ชั้น 4

smileyดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่smiley