• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

งานวันเกษตรแห่งชาติ ๒๕๖๒ และงานศรีวิชัยแฟร์ 2019

"เกษตร ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ๑-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่