กิจกรรมวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง

เนื่องในวันวันสถาปนาคณะฯ ครบ ๑๒ ปี โดยได้รับเกียรติจาก

รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เป็นประธานในพิธี ณ ลานกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๙

ดูรูปเพิ่มเติม