ประกาศผลการแข่งขันทักษะ

ประกาศผลการแข่งขันทักษะ

หมายเหตุ มารับเงินรางวัลและเกียรติบัตรได้ที่ฝ่ายวิชาการ จ-ศ ในเวลาราชการ