• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

ภาพกิจกรรม