• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562

ดูรูปเพิ่มเติม

SCIENCE WEEK 2019
เชิญเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562
#เล่นแบบไทยสไตล์วิทย์
ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ติดตามรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์
http://scitech.rmutsv.ac.th/scienceweek/
พบกับกิจกรรมมากมาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประกาศผลการแข่งขันทักษะ

ตารางเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561

งานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018 "ตลาดนัดวิชาการ"
>>ในวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่