• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์
โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ระยะเวลา และเงื่อนไขในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์บทความวิชาการการยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมดีพร้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าไสใหญ่
ขอเชิญร่วมประกวดสุนทรพจน์ "๘๕ ปี ไสใหญ่ ตามรอยพระบาททุกยาตรา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ จาก ฯพณฯ สินิตย์ เลิศไกร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
และเงินรางวัลมูลค่ากว่า ๗๐,๐๐๐ บาท

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คนที่มีไอเดียบรรเจิดมาระเบิดพลังร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
ตัวอักษรสัญลักษณ์ และภาพถ่าย 
“Science and Technology Design Contest”
ชิงทุนการศึกษารวม 5,000 บาท
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2563 
https://bit.ly/2T6D9ET
ส่งผลงาน 28 กุมภาพันธ์ 2564 

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

http://scitech.rmutsv.ac.th/scienceweek2020/