โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์แป้งสาคูแบบครบวงจร

ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2560 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์แป้งสาคูแบบครบวงจร กิจกรรมย่อยที่ 5 การผลิตไม้เทียมจากกากสาคู โดยมี ผศ.จุฑาทิพย์ อาจชมภู เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้เทียมจากกากสาคู

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่mail